sitemap
LT RU EN
Apie mus

 

 

Klubo steigėjas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui dalininkė.

Policijos pareigūnai, dalyvaudami vaikų ir jaunimo klubo veikloje, organizuoja ir vykdo visuomenei labai naudingą darbą – ankstyvąją nusikaltimų prevenciją. Policijos klubas vaikams ir jaunimui atlieka socialinės rizikos vaikų kontroliuojamąją funkciją ir užima labai reikalingą tarpinę poziciją tarp socialinių institucijų, teikiančių pagalbą elgesio problemų turintiems vaikams ir jų šeimų nariams, bei teisėsaugos institucijų, taikančių baudžiamojo poveikio priemones.

Viena reikšmingiausių klubo programų yra “Vaikų dienos centrų  programa.

Pagrindinis tikslas: ugdyti vaikus ir jaunimą, stengtis integruoti į visuomenę, suteikiant ir skatinant tam būtinus asmeninius ir socialinius gebėjimus, neatskiriant vaiko nuo jo gyvenamosios aplinkos, siekti, kad jo elgesys pozityviai keistųsi.

Nusikaltimų prevencija kainuoja mažiau nei nusikaltimų tyrimas. Veiksmingiausias ir efektyviausias vaikų nusikalstamumo ir narkotikų vartojimo problemų sprendimo būdas yra pirminė prevencija. 

Vykdome:

 • pirminę prevenciją – skirtą vaikams, norint užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams – formuojant sveiką gyvenseną, ugdant atsparumą neigiamiems reiškiniams dar prieš susiduriant su jais.
 • ankstyvąją prevenciją – skirtą vaikams, priklausantiems tam tikram kontingentui, kuriam būdingas padidėjęs kriminogeniškumas (vaikai, augantys nedarniose šeimose, piktnaudžiaujantys svaigiosiomis medžiagomis, rūkantys, vartojantys alkoholį);
 • tiesioginę prevenciją - skirtą vaikams, kurie anksčiau elgėsi nusikalstamai arba darė administracinius ar kitokius rimtus teisės pažeidimus.

Vaikai į Dienos centrą patenka nukreipti:

 • mokyklų, seniūnijų socialinių darbuotojų;
 • vaikų teisės apsaugos specialistų;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros ir ugdymo departamento direktoriaus įsakymu;
 • policijos, pataisos inspekcijos  pareigūnų.

Nukreipimo priežastys:

 • mokyklos nelankymas;
 • visuomenėje nepriimtinas elgesys;
 • priklausomybių problemos;
 • smurtavimas;
 • teisėtvarkos pažeidimai;

Klube yra gana griežta tvarka, saugi aplinka. Vaikai susirenka į klubą po pamokų: padedami pedagogų gamina valgį, ruošia pamokas, žaidžia, lanko būrelius, konsultuojasi su psichologe ir kitais specialistais.

Vienas didžiausių projekto pasiekimų yra sukurtas ir veikiantis institucijų bendradarbiavimo tinklas. Viena iš pagrindinių institucijų šiame tinkle yra policija. Ji disponuoja informacija, kuri yra signalas, kad tokiam vaikui ar jaunuoliui reikalinga pagalba ir kurią pagal savo kompetenciją gali suteikti organizacija-tinklo dalyvė.

Policijos darbuotojų įsitraukimas į socialinę veiklą buvo įvertintas kaip novatoriškas ir sektinas prevencinės veiklos pavyzdys.

Remdamasi tuo, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovybė priėmė sprendimą atidaryti klubo padalinį Grigiškėse. Grigiškių seniūnijos teritorija yra nutolusi nuo miesto centro, ten nepakankamas jaunimo laisvalaikio užimtumas. Klubo padalinio įsteigimas šiame rajone padėtų atitraukti vaikus nuo žalingo gatvės poveikio.

2009m. Policijos klubas vaikams ir jaunimui, atidarė padalinį Grigiškėse.