sitemap
LT RU EN
Tarptautinis seminaras

Dalijimasis patirtimi

Gruodžio 3-iosios ketvirtadienio rytą VšĮ Vilniaus policijos klube vaikams ir jaunimui surengtas seminaras „Policijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimas, vykdant žalingų įpročių prevenciją bei užkardant vaikų ir jaunimo nusikalstamumą“. Tai tarsi įžanga į seime gegužės mėnesį vyksiančią tarptautinę konferenciją, taip pat rengiamą Vilniaus policijos klubo.

Seminaro metu sulaukėme svečių iš Olandijos „Nusikastamumo prevencijos ir saugos centro“ (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), organizacijos „Gebėkite vaikus“ Rusijoje, organizacijos „Mentor“ Anglijoje. Taip pat mielai sutiko atvykti ir Kauno, Pakruojo, Grigiškių dienos centrų atstovai. Džiaugėmės sulaukę ir seimo, savivaldybės bei „Mentor“ organizacijos Lietuvoje atstovų.

Šio seminaro metu buvo diskutuojama įvairiais su jaunimo problemomis susijusiais klausimais. Dalintasi bendra tarptautine patirtimi. Pranešimą apie savo vykdomą veiklą skaitė olandė Ida Haisma. Buvome supažindinti su Olandijoje vykdoma prevencija ir jos pasiekimais. Savo pastebėjimus apie mūsų klubo veiklą ir vykdomą tarpusavio bendradarbiavimą aptarė ir organizacijos „Mentor“ atstovai Jeff Lee ir Artūras Feiferas. Su savo dienos centrų veikla supažindino ir Neringa Daukšienė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato  Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkė  bei Jolanta Zaviša, Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui Grigiškių padalinio koordinatorė.

Bendrai vykdytos diskusijos metu gavome daug naudingų patarimų, kaip galėtume toliau sėkmingai vykdyti klubo veiklą bei ją plėtoti. Seminaras – tai tarsi pradžia į naują patyrimų ir atradimų pasaulį.