sitemap
LT RU EN
VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMA "Vasara priklauso man!

Nuo 2019-07-08 iki 2019-07-12 vyks vaikų vasaros poilsio stovykla Šventojoje. Stovyklą dalinai finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės ir LR SADM lėšų.
Vilniaus miesto savivaldybės lėšos bus panaudotos kelionės, apgyvendinimo ir edukacinėms  išlaidoms, bei suvenyrams vaikų apdovanojimams.
LR SADM lėšos bus panaudotos vaikų maitinimui. Stovykloje dalyvaus 15 vaikų lankančių Vilniaus policijos klubą vaikams ir jaunimui.