sitemap
LT RU EN
Informacija apie tarptautinę konferenciją

Šių metų gegužės 10 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko tarptautinė konferencija „Policijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimas vykdant žalingų įpročių prevenciją bei užkardant vaikų ir jaunimo nusikalstamumą“. Konferenciją organizavo Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Viešoji įstaiga Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui. Pagrindinė organizuojamos tarptautinės konferencijos idėja - pasidalinti gerąja patirtimi nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijos srityje tarptautiniu lygiu, susipažinti su Lietuvos ir užsienio valstybių specialistų patirtimi organizuojant nusikaltimų prevencijos projektus, naudojant juos kaip įrankį prevencijai stiprinti ir įtraukiant į šį procesą kuo daugiau aktyvių visuomenės narių.

Konferencijoje dalyvavo: LR Seimo narė Narkomanijos ir prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė; Vaikų teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė; LR vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis; Vilniaus miesto mero pavaduotojas Gintautas Babravičius; Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Teisės fakulteto dekanas Socialinių mokslų daktaras docentas Raimundas Kalesnykas; Vilniaus aps. VPK viršininkas Kęstutis Lančinskas; Vilniaus universiteto Filolosofijos fakulteto Socialinių mokslų daktaras profesorius Kriminologijos studijų centro vadovas Aleksandras Dobryninas; Teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus vedėja vyresnioji mokslo darbuotoja Svetlana Justickaja; Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro direktorius Evaldas Visockas, įgaliotasis Baltarusijos vidaus reikalų ministerijos atstovas Baltarusijos ambasadoje patarėjas Sergej Gud ir kiti. Į konferenciją atvyko daug užsienio svečių: Vokietijos Federacinės Respublikos Flensburgo miesto vicemeras Jochen Barckmann; Armėnijos policijos Nepilnamečių reikalų skyriaus viršininkė Vyriausiosios nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus viršininko pavaduotoja policijos pulkininkė Nelli Duryan ir NVO Pilietinės visuomenės instituto direktorius Arman Danielyan; Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Vilniuje pareigūnė regioninio saugumo reikalams Michele Collins; Ispanijos policijos atašė Baltijos šalyse Juana Maria Cuezva; Norvegijos „Gelbėkit vaikus“ Rusijoje programų skyriaus vadovas Igor Kurakin; Mentor International projektų vadovė ir konsultantė iš Švedijos Stefanie Feldmann Olufsson; Olandijos nusikalstamumo prevencijos ir bendruomenės saugumo centro direktorė Ida Haisma.
Viršininkas K. Lančinskas kalbėjo apie policijos vaidmenį vykdant nepilnamečių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevenciją. Pranešime K. Lančinskas akcentavo, kad nusikaltimų prevencija ir kontrolė sėkminga bus tik tuomet, kai aktyviai dalyvaus visi socialiniai subjektai – teisėsaugos, kitos viešojo administravimo, savivaldybių ir kt. institucijos, verslo bendruomenė, visuomeninės organizacijos ir patys visuomenės nariai.  Pagrindinė policijos veikla nukreipta į saugios aplinkos žmogui kūrimą. Kiekvienas žmogus siekia saugumo, nes saugumo jausmas dvasiniu, ekonominiu, politiniu ir kitais aspektais yra viena didžiausių žmogaus vertybių. Policijai be galo svarbu suinteresuoti ir suaktyvinti visuomenę, sudaryti jai galimybes spręsti problemas. Nusikalstamumas neegzistuoja pats savaime, nėra izoliuotas nuo visuomenės gyvenimo ir yra susijęs su daugybe kitų socialinių procesų. Tad ir spręsti šią problemą neįmanoma be pačios visuomenės pagalbos, paramos ir iniciatyvos, o norint keisti socialinio reiškinio dinamiką, turime keisti pačią visuomenę: žmonių nuostatas, poreikių tenkinimo būdus, tradicijas. Labai svarbu, kad kiekvienas visuomenės narys suprastų, ką jis gali padaryti, siekdamas apsaugoti save bei savo artimą, ir tokiu būdu prisidėtų prie nusikalstamumo problemų sprendimo. Pranešime K. Lančinskas akcentavo, kad daugelio, Lietuvoje vaikų ir jaunimo prevencijos srityje dirbančių institucijų norminė bazė, buvo kuriama humanizavimo filosofijos, demokratijos plotmėje. Artimo meilė, atlaidumas, kantrumas, bendrumo jausmas, teisingumas, išmintis ir atjauta nuo seno buvo būdinga mūsų tautai. „Turėtumėme visada prisiminti, kad šalia mūsų yra vaikas - pagrindinis, sudėtingiausias ir neįkainuojamas mūsų visų turtas į kurį mes turime investuoti savo gerąsias mintis, išmintingiausius sprendimus ir begalinę meilę“, - baigdamas pranešimą sakė viršininkas.
Svečiai iš užsienio kalbėjo apie vykdomus projektus, susijusius su vaikų ir jaunimo nusikalstamumu, pasidalino patirtimi kaip dirba su vaikais,  papasakojo apie institucijų bendradarbiavimą siekiant užkirsti kelią narkotikų vartojimui, kalbėjo apie nusikalstamumo prevencijos metodus (ypatingą dėmesį skiriant viešojo ir privataus sektorių partnerystei).
Užsieniečiai, viešėdami tris dienas Lietuvoje, lankysis Vilniaus policijos klube vaikams ir jaunimui bei klubo padalinyje Grigiškėse, Kėdainių jaunimo mokykloje ir viešojoje įstaigoje „Laiptai į dangų“, Kauno apsk. VPK Kėdainių rajono policijos komisariate, susipažins su policijos jaunimo centro veikla, vyks į Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių bei Pakruojo vaikų ir jaunimo klubą.

Viešųjų ryšių poskyris
Birželio 23-iosios g. 10, Vilnius
Tel. 271 6162
El. paštas vilniausvpk.vos.vrp@policija.lt

Informacija apie tarptautinę konferenciją

„POLICIJOS IR SOCIALINIŲ PARTNERIŲ BENDRADARBIAVIMAS, VYKDANT ŽALINGŲ ĮPROČIŲ PREVENCIJĄ BEI UŽKARDANT VAIKŲ IR JAUNIMO NUSIKALSTAMUMĄ“

Pagarbiai, 
Tatjana Černiavskienė,
Vilniaus aps. vyriausiojo policijos komisariato
Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos skyriaus
vyresn. specialistė,
Tel. (8 5) 271 64 98 (56498)
Mob. (+370614) 90780
El.p. tatjana@policeclub.lt;
tatjana.cerniavskiene@policija.lt

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Birželio 23-iosios g. 10, LT-03602 Vilnius
Interneto svetainės adresas:
www.vilnius.policija.lt

Konferencijos programa

Kvietimas į konferenciją

Registracijos forma